Een groeiende organisatie kenmerkt zich door verschillende ontwikkelstadia.
Van start, vroege groei en via verdere ontwikkeling naar het stadium van balans.
Als er sprake is van succes en kansen in de markt worden gepakt, moet de interne organisatie mee-ontwikkelen en goed aansluiten op de gekozen strategie.
Dat vraagt helderheid in de organisatie over “wie, wat en waarom”. 
RULOC werkt vanuit de visie dat iedere krachtige en creatieve ondernemer aanvullende eigenschappen nodig heeft om zijn organisatie door de verschillende ontwikkelstadia te leiden.
Succesvolle ondernemers herkennen deze stadia voor hun bedrijf en weten dat ze met externe hulp hun bedrijf slimmer loodsen naar het stadium van “succes en stabiliteit”.
RULOC gelooft dat de kracht van een succesvolle organisatie zit in participatie en het delen.
 RULOC zorgt voor structuur en helpt een cultuur definiëren die past bij de missie van de organisatie.
Met enthousiasme, extra energie en professie worden bedrijven en organisaties ondersteund in de stappen die zij willen maken.